Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.6.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 stycznia 1947 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Na podstawie art. 14 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 586) zarządzam, co następuje:
Uchyla się § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 212).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.