§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.60.388

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.