§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych. - Dz.U.1939.14.84 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.14.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1939 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia ogłoszenia.