Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.9.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 stycznia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 559) - zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 379) wprowadza się zmiany następujące:

W § 1 dodaje się pkt n) w brzmieniu:

"n) siarczan β fenyloizopropyloaminy (Psychedrin), Siarczan α fenylo β amino propanu (Ortedrin), Chlorowodorek 1 fenylo 2 methyloaminopropanu (Pervitin), Chlorowodorek estru etylowego kwasu 1 metylo 4 fenylopiperydyno 4 karbonowego (Dolantin-Pethidin)".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.