§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.37.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1955 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.