§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.54.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1935 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.