Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.28.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 18 lutego 1920 r.
w sprawie uzupełnienia art. 6 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1919 (Dz. Ust. z r. 1920 № 5, poz. 30) o postępowaniu z towarami przywożonemi z zagranicy kolejami żelaznemi.

Art. 6 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1919 roku (Dz. Ust. № 5, poz. 30) w sprawie postępowania z towarami przywożonemi z zagranicy kolejami żelaznemi uzupełnia się następującym nowym ustępem:
"c. Postanowienia powyższe (p. a. i b.) nie dotyczą rządowych przesyłek liści tytoniowych lub wyrobów tytoniowych. O ile zaś chodzi o takie przesyłki prywatne, to kolei ma o nich zawiadomić władze skarbowe (w Małopolsce Dyrekcje okręgów skarbowych, w b. Kongresówce - Delegacje Ministerstwa Skarbu, Izby skarbowe) celem dalszego zarządzenia".