Zm.: "Regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 20 lutego 1945 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Na podstawie art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 580), zmienionej rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 214), z dnia 30 października 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 599), z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 257) zarządzam, co następuje:
W "Regulaminie przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na Kolejach Żelaznych", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 580), zmienionym rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 283) i z dnia 24 września 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 73, poz. 520) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 pkt 12 w ust. 4 słowa "1 zł" zmienia się na "10 zł",
2)
w § 17 pkt 1 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i drugim słowa "5 zł" zmienia się na "50 zł",
3)
w § 17 pkt 2 słowa "1 zł" zmienia się na "10 zł",
4)
w § 18 pkt 1 słowa "1 zł" zmienia się na "10 zł",
5)
w § 18 pkt 2 ust. 2 słowa "5 zł" zmienia się na "50 zł",
6)
w § 22 w pkt 3 słowa "5 zł" zmienia się na "50 zł", a w pkt 7 słowa "3 zł" zmienia się na "30 zł", a słowa "1 zł" na "10 zł",
7)
w § 29 pkt 3 zmienia się: pod lit. a) słowa "25 zł" na "250 zł", a słowa "50 zł" na "500 zł", pod lit. b) słowa "5 zł" na "50 zł", a słowa "15 zł" na "150 zł", pod lit. c) słowa "10 zł" na "100 zł",
8)
w § 38 pkt 1 ust. 1 zmienia się: pod lit. a) słowa "68 zł" na "340 zł", pod lit. b) słowa "34 zł" na "170 zł",
9)
w § 73 pkt 9 słowa "100 zł" zmienia się na "1.000 zł".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 marca 1945 r.