§ 2. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 oraz artykuł 15 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.663

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1926 r.
§  2.
Postanowienia ustępów B i C rozdziału I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 10 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. № 42 poz. 447) mają jeszcze zastosowanie przejściowe w wypadkach stosowania taryfy celnej z dn. 4 listopada 1919 r., przewidzianych w paragrafie 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 26 czerwca 1924 r. w sprawie taryfy celnej (Dz. U. R. P. № 54 poz. 540).