Zm.: punkty 1 i 2 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.60.608

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 czerwca 1924 r.
w sprawie zmiany brzmienia punktów 1 i 2 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Punkty 1 i 2 artykułu 10 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) otrzymują następujące brzmienie:

p. 1.

a)
przedmioty, przeznaczone do bezpośredniego użytku zwierzchników państw obcych oraz ich otoczenia, podczas ich pobytu na polskim obszarze celnym.

Zwierzchnicy ci wraz z otoczeniem wolni są również od rewizji celnej;

b)
urządzenie domowe personelu uwierzytelnionych przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych oraz misji zagranicznych, sprowadzane w przeciągu 6 miesięcy od dnia akredytowania, względnie przeniesienia do polskiego obszaru celnego.

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może w wypadkach zasługujących na uwzględnienie termin ten przedłużyć do jednego roku;

c)
urządzenie domowe personelu obcych konsulatów, mianowanego z grona urzędników państw zagranicznych, sprowadzone w przeciągu trzech miesięcy od dnia przybycia personelu do polskiego' obszaru celnego;
d)
przesyłki wszelkiego rodzaju, przeznaczone do osobistego .użytku osób wymienionych w punkcie b, do łącznej wysokości w przeciągu roku kalendarzowego niżej wymienionych kwot:

dla ambasadora do 6.000 zł.;

dla posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego do 4.000 zł.;

dla ministra rezydenta, charge d'affaires, oraz osób o równorzędnym charakterze dyplomatycznym do 3.000 zł.;

radcom ambasad i legacji, sekretarzom I, II i III klasy, oraz attachés wojskowym i morskim przy poselstwach i misjach do 2.000 zł.;

innym stałym urzędnikom przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, oraz zagranicznych misji, o ile są obywatelami lub poddanymi państw obcych dc 500 zł.;

e)
wymienionych ulg celnych udzielać się będzie w stosunkach z temi państwami, które przestrzegają zasady wzajemności.

Uwaga: Niezależnie od wyżej oznaczonych ulg w opłacie należności celnych zwalnia się od rewizji celnej następujące przesyłki:

1)
przesyłki wymienione w punkcie b;
2)
bagaże, należące do osób zajmujących stanowiska dyplomatyczne, przybywające wraz z niemi do polskiego obszaru celnego;
3)
przesyłki urzędowe adresowane do przedstawicielstw i misji dyplomatycznych oraz konsulatów, o ile noszą urzędową pieczęć Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa, obcego, tudzież pieczęć misji zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa obcego.

p. 2.

Przedmioty przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, misji zagranicznych, oraz obcych zawodowych urzędów konsularnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.