Zm.: przepisy w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.66.409

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 listopada 1959 r.
zmieniające przepisy w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449 i z 1955 r. Nr 22, poz. 139), art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41 i z 1956 r. Nr 44, poz. 201) zarządza się, co następuje:
Wyrazy "do dnia 31 lipca 1959 r." zawarte:
a)
w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego (Dz. U. Nr 19, poz. 80),
b)
w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych, pracy chałupniczej oraz przemysłu domowego i ludowego (Dz. U. Nr 77, poz. 406),

zastępuje się wyrazami "do dnia 31 marca 1960 r."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.