Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.693

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.
§  6. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.