Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.693

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.
§  4. Urzędy rejonowe, powołane do życia artykułem 8 rozporządzenia Komisarza generalnego ziem wschodnich z dnia 5 listopada 1919 r. (Dz. U. z. c. z. w. № 28, poz. 303) ulegną stopniowej likwidacji w drodze zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych.