Art. 2. - Zm.: przepisy o kosztach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.9.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1945 r.
Art.  2.

W sprawach, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu, przepisy tego dekretu stosuje się do wszelkich powodujących opłaty czynności, które nastąpią po tej dacie.