Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.38.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 kwietnia 1921 r.
w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dziennik Ust. 1920 r. № 56 poz. 350, № 97 poz. 644, № 106 poz. 702 i 1921 r. № 10 poz. 59 i № 27 poz. 159).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dn. 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu wprowadza się niżej wskazane zmiany do przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz. o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. Ust. 1920 r. № 56 p. 350, № 97 p. 644, № 106 p. 702, oraz 1921 r. № 10 p. 59 i № 27 p. 159):
1) w pozycji 5a 3 Listy Kolejności po wyrazach: "suszonka i inne" wprowadza się wyrazy; "z wyjątkiem syropu ziemniaczanego";
2) w pozycji 5a 5 wykreśla się wyrazy: "mydło oraz";
3) wykreśla się w całości p. 5c 3, traktujący o pszczołach i zarybku, przez co następne punkty pozycji 5c zmieniają numerację na 3" 4, 5 i 6;
4) punkty pozycji 6 tejże Listy Kolejności oznacza się przez a) i b) - zamiast obecnych cyfr 1) i 2), przyczem w punkcie b) po wyrazie "marmelada" wprowadza się wyrazy "Syrop ziemniaczany", po wyrazie zaś "soda" - wyraz "mydło";
5) w pozycji 7 i 10 Listy Kolejności wyrazy "Państwowej Komisji Przywozu i Wywozu" zmienia się na: "Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu, Urzędów Okręgowych lub Izb";
6) w punkcie 8r. Listy Kolejności wykreśla się wyrazy: "Oraz próżne beczki zwrotne z pod melassy, adresowane do cukrowni ód napełnienia";
7) punkt u) pozycji 8 tejże Listy oznacza się przez w), przed nim zaś umieszcza się nowy punkt u) o brzmieniu następującem: u) materjały izolacyjne (płyty i łupiny) z kamienia korkowego" masa izolacyjna i t. p., używane do izolacji kotłów, maszyn, zbiorników i przewodów parowych, za zwykłemi listami przewozowemu pod adresem zakładów przemysłowych";
8) pozycja 9 Listy Kolejności otrzymuje brzmienie następujące:. "Drzewo opałowe i torf";
9) w pozycji 12 tejże Listy po wyrazach "niewymienione w p. 5" wprowadza się: "i 6".
10) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1921 r..