§ 4. - Zm.: przepisy dotyczące zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.51.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  4.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Żeglugi.