§ 3. - Zm.: przepisy dotyczące zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.51.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  3.
Zakres działania Ministra Żeglugi nie obejmuje spraw nadzoru nad działalnością gospodarczą spółdzielni pracy w dziedzinie rybołówstwa morskiego.