§ 1. - Zm.: przepisy dotyczące zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.51.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. z 1951 r. Nr 60, poz. 410 i z 1952 r. Nr 26, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się:
a)
w ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 6 wyrazy "spółdzielczości pracy",
b)
ust. 3;
2)
skreśla się §§ 3 i 4.