Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 czerwca 1921 r.
w sprawie zmian w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. Ust. 1920 r. № 58 poz. 350, № 97 poz. 644, № 106 poz. 702, 1921 r., № 10 poz. 59, № 27 poz. 159 i № 38 poz. 233).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu M-wi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu wprowadza się niżej wskazane zmiany do przepisów o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności, wynikające z mocy rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 5 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. 1921 r. № 36 poz. 218) (Dz. Ust. 1920 r. № 56 poz. 350 № 97 poz. 644, № 106 poz. 702 oraz 1921 r. № 10 poz. 59, № 27 poz. 159 i № 38 poz. 233).
1. Pozycja 5a) Listy kolejności otrzymuje brzmienie następujące:

"5a) Ładunki rządowe i prywatne, nadawane za listami przewozowemi Ministerstwa Aprowizacji:

1) przetwory ziemniaczane, jako to: krochmal, płatki ziemniaczane, suszonka i inne, z wyjątkiem syropu ziemniaczanego;

2) cukier i sól;

3) nafta, parafina i świece";

4) tekst dotychczasowego punktu 6).

2. W pozycji 5b) Listy kolejności punkty 1) 2) 3) otrzymują numerację 2) 3) 4), przed nimi zaś umieszcza się nowy punkt 1) o brzmieniu następującem:

"1) żyto, pszenica, jęczmień, owies, bobik, fasola, groch, peluszka, gryka, proso, soczewica, kukurydza i przetwory tych ziemiopłodów"

3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.