Art. 3. - Zm.: prawo o sądach obywatelskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.23.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.
Art.  3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu.