Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 października 1920 r.
w sprawie zmiany postanowienia, o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r., i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei po myśli ustępu II, 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich (Dz. U. № 83 z 1919 r. poz. 455), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 1920 r. do końca lipca 1920 r. (Dz. U. № 36 z 1920 r. poz. 205), przedłuża się do końca grudnia 1920 r. z tą zmianą, że kwota "1,50 marek polskich" podwyższa się na "5 marek polskich".