Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.78.525

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej miedzy stacjami kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152) konstytutywnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
W ustępie II, 10) w wierszu 3 i 5 rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich (Dz. Ustaw № 83, poz. 456), liczby "3" i l. "50" zastępuje się liczbą "5."

Równocześnie termin ważności powyższego postanowienia przedłuża się do końca grudnia 1920 r. (Dz. Ustaw z 1920 r. № 7, poz. 52, i № 36, poz. 205).