Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1918 r.

DEKRET
o zmianach w ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.

Na wniosek Rady Ministrów i Generalnego Komisarza Wyborczego stanowię:
1. Artykuł 69 ordynacji wyborczej zyskuje brzmienie następujące:

"Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania.

Karta zawierać ma jedynie numer listy kandydatów, na którą wyborca oddaje swój głos.

Numer może być drukowany albo pisany".

2. Artykuł 71 ordynacji wyborczej znosi się.

3. W artykule 76 ordynacji wyborczej znosi się punkt drugi; punkt czwarty zyskuje brzmienie:

"Karty do głosowania, nie wypełnione w sposób właściwy w myśl art. 69".

4. Dodatek № 3 do ordynacji wyborczej znosi się.

Polecam Generalnemu Komisarzowi Wyborczemu wydanie instrukcji szczegółowej, wyjaśniającej komisarzom wyborczym i wyborcom powyższe zmiany w ordynacji wyborczej.

Dan w Warszawie, dnia 26 grudnia 1918 r.