§ 2. - Zm.: ordynacja pocztowa. - Dz.U.1949.42.319 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: ordynacja pocztowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.42.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1949 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1949 r.