Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.88.480

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1919 r.
Art.  2.

Ustawa niniejsza w chodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.