Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.88.480

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1919 r.
Art.  1.

§ 23, ustęp 3, ustawy o reprezentacji powiatowej z dnia 12 sierpnia 1866 r., Dz. Ust. Kraj. Nr. 21 (w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 17 czerwca 1874 r. Dz. Ust. Kraj. Nr. 51) otrzymuje następujące brzmienie:

Dodatki do podatków państwowych, przenoszące 40% oraz inne opłaty i repartycje mogą być nakładane tylko na zasadzie pozwolenia, udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.