Art. 6. - Zm.: niektóre przepisy postępowania karnego. - Dz.U.1952.25.170 - OpenLEX

Art. 6. - Zm.: niektóre przepisy postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.170

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1952 r.
Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym jednak że zmiany w przepisach kodeksu postępowania karnego, dotyczące trybu uzasadniania i zaskarżania wyroków sądów powiatowych, wchodzą w życie w dniu 1 października 1952 r.