Art. 2. - Zm.: niektóre przepisy postępowania karnego. - Dz.U.1952.25.170 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: niektóre przepisy postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.170

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1952 r.
Art.  2.

Uchyla się art. 11 § 2 przepisów wprowadzających kodeks postępowania karnego i skreśla się oznaczenie "§ 1" w art. 11.