Art. 2. - Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.19.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1988 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.