Art. 3. - Zm.: kodeks karny wojskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.16.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.