Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 13 stycznia 1920 r.
w sprawie zmian w dekrecie z dnia 8 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. № 5 poz. 95) o mianowaniu pierwszego składu profesorów w politechnice warszawskiej.

Art.  1.

Dekret z dnia 8 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. № 5 poz. 95) w sprawie mianowania pierwszego składu profesorów w politechnice warszawskiej w art. 1-7 i 9 zatwierdza się.

Art.  2.

Art. 8 dekretu otrzymuje brzmienie następujące:

Dekret niniejszy dotyczy tylko mianowania pierwszego składu profesorów politechniki warszawskiej; do czasu nadania politechnice warszawskiej ostatecznego statutu dalsi profesorowie i docenci prywatni będą mianowani według przepisów, obowiązujących w innych politechnikach państwa.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.