Art. 4. - Zm.: dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1019

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.
Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrom: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.