Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1019

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.
Art.  2.

Artykuł 2 dekretu o rejestrze handlowym (Dz. Pr. P. P. № 14, poz. 164) otrzymuje w punkcie liczba 9 brzmienie następujące:

"w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością imiona i nazwiska członków zarządu, względnie rady nadzorczej, wysokość kapitału zakładowego, wysokość kapitału w gotowiźnie i wkładach niepieniężnych, uchwały w przedmiocie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, wysokość udziałów i sposób ich wpłaty, terminy wpłaty, wysokość i terminy dokonanych wypłat na kapitał zakładowy, sprzeciw wierzycieli, gdy jest dopuszczalny, oraz zmiana tych danych; przepis ten stosuje się analogicznie do stowarzyszeń i związków uznanych za handlowe".