Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.24.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.