Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko - hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.18.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1948 r.
Art.  2.

Pięcioletni termin, przewidziany w art. 10 ust. 3 i 4 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, liczy się co do wyroków, które uprawomocniły się przed wejściem w życie dekretu niniejszego, od dnia ogłoszenia dekretu niniejszego.