Art. 4. - Zm.: dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego. - Dz.U.1934.33.298 - OpenLEX

Art. 4. - Zm.: dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.33.298

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1934 r.
Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Do spraw karnych, wszczętych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.