Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego. - Dz.U.1934.33.298 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.33.298

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1934 r.
Art.  2.

Upoważnia się Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do ogłoszenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. P. P. P. Nr. 5, poz. 93) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych niniejszą ustawą.