Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1958.11.38 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.11.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.