Art. 4. - Zm.: dekret z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.
Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1947 r.