Art. 3. - Zm.: dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.56.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1954 r.
Art.  3.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.