Zm.: dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.8.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1943 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 31 lipca 1943 r.
o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r. (Dz.U.R.P. Nr. 4, poz. 10) wprowadza się zmiany następujące:

a)
wydatki zwyczajne wymienione w art. 1 pkt. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. zwiększa się o £7.500.-.-. t.j. do kwoty £13,778.890.-.-;

b) w części 4 budżetu, załączonego do dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1943 r. podwyższa się kredyt w dziale 1 a, par. 2 " Fundusz do rozporządzenia osobistego" o £7.500.-.-. t.j. do kwoty £11.900.-.-.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1943 r.