Art. 3. - Zm.: dekret o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.5.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1947 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Ziem Odzyskanych.