Art. 3. - Zm.: dekret o prawie łowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.18.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  3.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r.