Art. 2. - Zm.: dekret o prawie łowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.18.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.
Art.  2.

Traci moc art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130).