Art. 3. - Zm.: dekret o podatku gruntowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  3.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Finansów.