Art. 2. - Zm.: dekret o podatku gruntowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.
Art.  2.

Zwolnienia od podatku, określone w art. 9 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz w art. 11 ust. 6 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 283) w stosunku do osób, które przejęły odłogi do zagospodarowania przed wejściem w życie niniejszej ustawy za zgodą i wiedzą terenowych organów władzy państwowej, zachowują moc aż do całkowitego ich wygaśnięcia pod warunkiem posiadania lub zawarcia na 1952 r. i lata następne przez te osoby umowy o zagospodarowaniu odłogów oraz uprawnienia w całości użytków rolnych własnego gospodarstwa.