Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.43.306

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 15 maja 1919 r.
w sprawie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa (Dz. Pr. № 14, poz. 195, z dnia 8 lutego 1919 r.) o unieważnieniu koncesji na budowę i odbudowę kolei żelaznych lub na roboty, dotyczące żeglugi rzecznej, nadanych przez b. rząd rosyjski i b. władze okupacyjne.

Art.  1.

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 195) w sprawie unieważnienia koncesji na budową i odbudowę kolei żelaznych lub na roboty, dotyczące żeglugi rzecznej, nadanych przez b. rząd rosyjski i b. władze okupacyjne w art. 2 do 4 zatwierdza się.

Art.  2.

Art. 1 dekretu otrzymuje brzmienie następujące:

"Wszystkie osoby, towarzystwa i instytucje, które otrzymały po dniu 1 sierpnia 1914 r. koncesje b. rządu rosyjskiego i b. władz okupacyjnych na budowę lub odbudowę kolei żelaznych, magistralnych i dojazdowych, lub na roboty, tyczące się żeglugi rzecznej na obszarach b. Królestwa Kongresowego, - winny przedstawić te koncesje, umowy i zobowiązania, o ile dotyczą kolei - do Ministerstwa Kolei Żelaznych, o ile zaś dotyczą żeglugi rzecznej - do Ministerstwa Robót Publicznych w ciągu dwu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego".