Art. 3. - Zm.: część druga § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.76.534

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1925 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.