Zm.: art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.58.505

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 czerwca 1927 r.
w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Przewidziany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów (Dz. U. R. P. № 39, poz. 406) wzrost stawki procentowej, wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. a) tejże ustawy, zawieszony art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów (Dz. U. R. P. № 128, poz. 757) do dnia 30 czerwca 1927. r., zawiesza się na dalszy okres czasu do dnia 31 grudnia 1927 r. i rozpoczyna się ponownie od dnia 1 stycznia 1928 r.

Wykonanie mniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie i dniem ogłoszenia.