Art. 3. - Zm.: art. 4 ustawy z dnia 25 marca 1929 r., o zmianie niektórych postanowień ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.82.646

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1930 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.